Kategorier
Lesestoff

Andrew Keeling: The Concise Musical Guide to King Crimson and Robert Fripp 69-84

Andrew Keeling: The Concise Musical Guide to King Crimson and Robert Fripp 69-84

Komponisten Andrew Keeling gav i 2009 ut boka The Concise Musical Guide to King Crimson and Robert Fripp (1969-1984), en veiledning til og beskrivelse av musikken fra et mer teknisk og musikkteoretisk ståsted. Førsteopplaget solgte ut og ble etter hvert vanskelig å få tak i til en rimelig pris, men nå har Spaceward  trykket opp nye utgaver, en i svart/hvitt trykk og en med farger. Selv om det vil være en fordel om man har litt musikkfaglig i bunnen, som kjennskap til akkorder og taktarter, trenger man ikke det for å få utbytte av boka. Keeling gir også gode beskrivelser og trekker linjer mellom albumene og utover til andre deler av musikkhistorien. En anbefalt investering for King Crimson fans. Kan bestilles fra Spaceward, eventuelt Burning Shed, men de ser ut til å være utsolgt akkurat nå.

Andrew Keeling: The Concise Musical Guide to King Crimson and Robert Fripp 69-84

Andrew Keeling: The Concise Musical Guide to King Crimson and Robert Fripp 69-84