Kategorier
Lesestoff

Personal Best #3 fanzine

Personal Best #3 Lasse Marhaug er ute med tredje nummer av sin fanzine Personal Best. Som tidligere utgaver, så er innholdet stort sett intervjuer med artister og aktører fra det Marhaug betegner som undergrunnen av musikkscenen. Og for meg, og sikkert en del andre, vil mange av navnene her være ukjente, men dette gjør ikke innholdet mindre interessant. Jeg ender som regel opp med en lang sjekk-ut liste etter å ha lest denne zina, blant annet fordi flere av intervjuobjektene gjerne lister opp sine inspirasjonskilder, stammer som ofte er overraskende langt fra eplet. Denne gangen hører vi fra Erik Knive Skodvin (Svarte Greiner), Guro Moe, Carl Michael Eide (Aura Noir, Virus, Ved Buens Ende), The Menstruation Sisters (AU), Phill Niblock (US), Pumice (NZ), Torturing Nurse (CH), Graham Lambkin (UK/US) og Will Guthrie (AU). I tillegg finner du et utvalg av høvelige annonser, både layout- og innholdsmessig. Personal Best ser temmelig profesjonell ut til å kalles en fanzine, og publikasjonen er støttet av Kulturrådet, vel anvendte statlige midler. Kan bestilles fra Marhaug Forlag eller Tiger.

PS: Undertittelen er også denne gangen endret. Først var det «noise, music and beyond», så «noise, music and no progress» og nå «noise, music and random chaos». Rett inn på svartelista til bibliotekarene som må katalogisere alle disse tittelvariantene … 🙂

Personal Best #3

Personal Best #3