Search the Loft

Geirr Lystrup: Kom Sol På Alle Mine Berg (LP, 1981)

Sonet SLP 1471

Used tags: ,

Price: EUR 5.00

Printed inner.

Grading cover: VG+ | Grading vinyl: EX

Geirr Lystrup: Kom Sol På Alle Mine Berg