Kategorier
Litt av hvert

Nasjonalbiblioteket åpner Willy B. sitt arkiv

Nasjonalbiblioteket Oslo Norges fremste rockhistoriker Willy B. gikk bort så alt for tidlig. Et av prosjektene han aldri rakk å fullføre var en bok med arbeidstittelen Angels, daemons & (other) wheels on fire: The history of Motorpsycho. Nå har Nasjonalbiblioteket overtatt store deler av Willy B. sine samlinger av plakater, musikkutgivelser og trykte publikasjoner, i tillegg til hans private arkiv. Dette inneholder flere upubliserte bokmanuskripter, blant annet den nevnte Motorpsycho-biografien og hans egen selvbiografi. Hyllemeteren med fotografier og lysbilder inneholder nok også mye interessant. Denne musikkhistoriske gullgruven gir Nasjonalbiblioteket i Oslo tilgang til via spesiallesesalen, riktignok underlagt visse praktiske restriksjoner, men i utgangspunktet kan alle interesserte få tilgang til materialet.

Innholdet i Willy B. sitt private arkiv er registrert i Hanske, Nasjonalbiblioteket sin katalog over privatarkiv og musikkmanuskripter. Interesserte som ønsker tilgang til arkivet kan kontakte spesiallesesalen.